Komitet Naukowy

   Przewodniczący: Krzysztof Piasecki (WSB Poznań)

   Członkowie:

 • Marcin Anholcer (UE w Poznaniu)
 • Sylwester Bejger ( UMK w Toruniu)
 • Jan B. Gajda (PWSZ Suwałki)
 • Stefan Grzesiak (Uniwersytet Szczeciński)
 • Ignacy Kaliszewski (Instytut Badań Systemowych PAN)
 • Bogumił Kamiński (SGH w Warszawie)
 • Ewa Konarzewska-Gubała (UE we Wrocławiu)
 • Iwona Konarzewska (Uniwersytet Łódzki)
 • Donata Kopańska-Bródka (UE w Katowicach)
 • Dorota Kuchta (Politechnika Wrocławska)
 • Aleksandra Łuczak (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
 • Jerzy Marcinkowski (UE w Poznaniu)
 • Jerzy Marzec (UE w Krakowie)
 • Jacek Mercik (WSB Wrocław)
 • Maciej Nowak (UE w Katowicach)
 • Marek Nowiński (UE we Wrocławiu)
 • Witold Orzeszko (UMK w Toruniu)
 • David Ramsey (Politechnika Wrocławska)
 • Ewa Roszkowska (Uniwersytet w Białymstoku)
 • Roman Słowiński (Politechnika Poznańska)
 • Józef Stawicki (UMK w Toruniu)
 • Tomasz Szapiro (SGH w Warszawie)
 • Tadeusz Trzaskalik (UE w Katowicach)
 • Tomasz Wachowicz (UE w Katowicach)

   Komitet Organizacyjny

   Przewodnicząca: Anna Łyczkowska-Hanćkowiak (WSB Poznań)