Entropy (ISSN 1099-4300: IF 2,419; Q1; 100 pkt MNiSzW) jest rygorystycznie i szybko recenzowanym czasopismem naukowym z pełnym dostępem otwartym. Mediana czasu opublikowania wynosi 42 dni.


Mathematics (ISSN 2227-7390; IF 1,105; Q1; 20 pkt MNiSzW) jest recenzowanym czasopismem naukowym z pełnym dostępem otwartym. Czasopismo to stanowi zaawansowane forum dla badań związanych z matematyką i jest publikowane online co miesiąc przez MDPI.