Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 14 lipca 2021 roku niespodziewanie odszedł Przewodniczący Komitetu Naukowego Konferencji

prof. dr hab. Krzysztof Piasecki

wybitny uczony, znakomity wykładowca i pasjonat nauki. Odszedł od nas człowiek ogromnej dobroci, skromności i wiedzy, Autorytet i Mistrz.

                                           Pożegnanie Profesora Krzysztofa Piaseckiego

 Z wielką przyjemnością zapraszamy na

XXXIX Ogólnopolską Konferencję
im. Profesora Władysława Bukietyńskiego
Metody i zastosowania badań operacyjnych

MZBO 2020/21

Będlewo

24-26 października 2021

 Bardzo liczymy na Państwa udział w Konferencji.

Z wyrazami szacunku,

Krzysztof Piasecki

Przewodniczący Komitetu Naukowego Konferencji