Konferencja została objęta honorowym patronatem przez

JM Rektora Wyższej Szkoły Bankowej

Prof. dr hab. Józefa Orczyka

Konferencja odbywa się pod patronatem

Komitetu Statystyki i Ekonometrii

Polskiej Akademii Nauk