Bacznie obserwujemy ewolucję stosowanych w Polsce narzędzi ewaluacji nauki i optymalizujemy naszą ofertę wydawniczą stosownie do stawianych wymagań i efektywnych ścieżek międzynarodowej kariery naukowej. Nasze działania tutaj wychodzą naprzeciwko strategii "karmić ORCID". O rozwoju naszej oferty publikacyjnej będziemy informować na bieżąco w tym miejscu.


Chciałbym wszystkich poinformować, że powstała możliwość opublikowania części materiałów pokonferencyjnych w wydaniu specjalnym dobrze nam znanego czasopisma: 
                                             Operations Research and Decisions  (40 pkt)
Wszystkie osoby zainteresowane tą formą publikacji prosimy o dopisanie tego do formularza rejestracji.

Ze strony czasopisma Mathematics MZBO otrzymało ofertę wydania zeszytu specjalnego zawierającego materiały pokonferencyjne. Tutaj po stronie polskiej  sytuacja jest bardziej złożona i sądzę, że w tej sprawie ostateczną decyzję podejmiemy kolegialnie w trakcie trwania MZBO.

Nadal zabiegamy o wydanie materiałów pokonferencyjnych w serii wydawniczej Springer Proceedings in Business and Economics.