Zgłoszenie udziału:                                                              10.06.2021
Zgłoszenie referatu i przesłanie streszczenia:                  10.06.2021
Wstępna decyzja o stacjonarnym trybie konferencji:      15.06.2021
Wniesienie opłaty konferencyjnej:                                     15.08.2021
Konferencja:                                                                         24-26.10.2021

                Konferencja odbędzie się w trybie hybrydowym