Zgłoszenie udziału:                                                             10.06.2021
Zgłoszenie referatu i przesłanie streszczenia:                 10.06.2021
Wstępna decyzja o stacjonarnym trybie konferencji:      15.06.2021
Wniesienie opłaty konferencyjnej:                                     15.07.2021
Ostateczna decyzja o stacjonarnym trybie konferencji:  20.07.2021
Konferencja:                                                                         24-26.10.2021