Z wielką przyjemnością zapraszamy na

XXXIX Ogólnopolską Konferencję
im. Profesora Władysława Bukietyńskiego
Metody i zastosowania badań operacyjnych

MZBO 2020/21

Będlewo

24-26 października 2021

 Bardzo liczymy na Państwa udział w Konferencji.

Z wyrazami szacunku,

Krzysztof Piasecki

Przewodniczący Komitetu Naukowego Konferencji