Z wielką przyjemnością zapraszamy na

XXXIX Ogólnopolską Konferencję
im. Profesora Władysława Bukietyńskiego
Metody i zastosowania badań operacyjnych

MZBO 2020

Będlewo

11-13 października 2020

24-26 października 2021

 

Bardzo liczymy na Państwa udział w Konferencji.

Z wyrazami szacunku,

Krzysztof Piasecki

Przewodniczący Komitetu Naukowego Konferencji